22-24 พ.ย. 60 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดประชุมเครือข่ายผู้หญิงแห่งเอเชียธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 6 (The 6th Asian Women Social Entrepreneurs Network Conference on November 22-24, 2017)

วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้จัดประชุมเครือข่ายผู้หญิงแห่งเอเชียธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 6 (The 6th Asian Women Social Entrepreneurs Network Conference) ตามโครงการส่งเสริมผู้หญิงที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งมีสตรีผู้เป็นตัวแทนจากประเทศต่างๆ ในเอเชีย คือ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เนปาล เกาหลี และประเทศไทย เข้าร่วม จำนวน 35 ท่าน โดยมี มูลนิธินิปปอน (The Nippon Foundation) ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ให้การสนับสนุน ซึ่ง Mr.Shuichi Ohno :Sasakawa Peace Foundation และ คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นประธาน ในการเปิดประชุม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้