21 ม.ค. 62 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบ คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562  คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ พร้อมด้วย คุณพงษ์ทิพย์ เทศะภู กรรมการบริหารสมาคมฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้เข้าพบ คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เพื่อสวัสดีปีใหม่2562 และแสดงความขอบคุณ ที่ทางบริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือทั้งด้านเงินบริจาค และการทำกิจกรรมเพื่อสังคมสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กของบ้านพักฉุกเฉินมาโดยตลอด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้