สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สนับสนุนงบประมาณให้กับ สมาคมฯเพื่อจัดโครงการ “ ฝึกอบรมทำดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับ สตรีในบ้านพักฉุกเฉิน และ บุคคลทั่วไป ” วันที่ 19 - 21 และ 24 - 26 มิ.ย.62

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. คุณสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณสุดาวัลย์คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ร่วมเป็นประธาน ในพิธีเปิด โครงการ “ ฝึกอบรมทำดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับ สตรีในบ้านพักฉุกเฉิน และบุคคลทั่วไป ” จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยการสนับสนุนของ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากโครงการ สลากการกุศล ซึ่งกิจกรรมโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 และ 24 - 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอาชีพ ชั้น 2 อาคารนารินทร์กรุณา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้