20 ต.ค. 60 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันนศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 อาจารย์พลอย ศรีสุโร ได้นำทีมนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมทำสื่อในการประชาสัมพันธ์องค์กร สาธารณกุศล ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้