1 เม.ย. 62 บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด บริจาคเงินให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 คุณณาตยา สุริยภาณุมาศ ผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท เอ็ม.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด พร้อมทีมงาน ได้มามอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้