1 พ.ย. 60 นิสิตคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00น. นิสิตคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ด้านการช่วยเหลือเด็กและสตรี ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้บรรยายและให้การต้อนรับ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้