1 ต.ค. 62 บริษัทเอสทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด บริจาคสิ่งของ ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริจาค จาก บริษัทเอสทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด นำโดย คุณวิรัช พึ่งดำริห์ และคุณเสาวคนธ์ ศักดิ์ชัยศรี กรรมการผู้จัดการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้นำสิ่งของ เครื่องใช้จำเป็นต่าง ๆ มามอบให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่ง คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้