19 ม.ค. 60 สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริจาคข้าวสารให้ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้บริจาคข้าวสาร จำนวน 50 กิโลกรัม ให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้