19 พ.ย. 60 โรงแรมโนโวเทลและไอบิส กรุงเทพ อิมแพค จัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับบุคลากรของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เนื่องในวาระ ครบรอบ 50 ปี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการดำเนินกิจการ โรงแรมโนโวเทลและไอบิส กรุงเทพ อิมแพค  โรงแรมในเครือแอคคอร์ (Accor Hotels) ได้ให้เกียรติกับบุคลากรที่ทำงานเพื่อเด็กและสตรีฯ ของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเชิญเข้าร่วมงานและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560  ณ  ห้องอาหารเดอะสแคว์ ชั้นM โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพค

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้