18 มิ.ย. 62 บริษัท เกรทดิจิต จำกัด บริจาคผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวมือ แบรนด์ "Don’t Worry"

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เกรทดิจิต จำกัด นำโดย คุณภูเบศ เถาว์ตัน ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต, คุณธิดารัตน์ แลเพ็ชร ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด และ คุณอิศราชัย เจริญกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อดิจิตอล ได้นำ ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวมือ แบรนด์ "Don’t Worry" (Don't Worry Fragrance Hand Cream) มาบริจาคให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ รับมอบและ คุณวิไลภรณ์ เพียงกระโทก หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ นำเยี่ยมชมการดำเนินงาน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้