18 ม.ค. 62 ดร.สุวรรณ์คีรี แย้มบุปผา พร้อมครอบครัวและเพื่อน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ บ้านพักฉุกเฉิน

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2562 เนื่องในวาระโอกาสพิเศษใกล้วันคล้ายวันเกิดของ ดร.สุวรรณ์คีรี แย้มบุปผา กรรมการบริหารสมาคมฯ ดร.สุวรรณ์คีรี (ดร.อเล็กซ์) พร้อมครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้มาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้