17 ต.ค. 60 AUA สาขาจามจุรีสแควร์ เยี่ยมชมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-13.00น. ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมฯ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ AUA สาขาจามจุรีสแควร์ มาเยี่ยมชม ดูงานด้านการช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเด็กและสตรี ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้