16 ธ.ค. 62 โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มาทำจิตอาสา และเลี้ยงอาหาร

วันจันทร์ที่16 ธันวาคม 2562 สมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์ กำลังพล จาก โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มาทำจิตอาสาด้าน "งานภูมิทัศน์" โดย ปรับแต่งพื้นที่ภายนอกตัวอาคาร ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า กวาดใบไม้ บริเวณรอบสมาคมฯ พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ ให้กับ สมาชิกผู้หญิงและเด็ก ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้