15 ส.ค. 62 โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพเยี่ยมชมการดำเนินงาน และบริจาคสิ่งของให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-12.00น. คณะพนักงานและผู้บริหาร โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel) นำโดย คุณพรทิพย์ เจริญวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมทั้งนำสิ่งของเครื่องใช้ทั้งอุปโภคและบริโภค มาบริจาคให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้