15 มี.ค. 62 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินจากการจำหน่ายกระเป๋าผ้าให้กับสมาคมฯ

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 คุณนาทลดา ทองมาก รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารแบรนด์ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคณะ ได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายกระเป๋าผ้า ในโครงการ “ถุงผ้านี้เพื่อเธอ” ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนพนักงานใช้ถุงผ้า “กำลังใจเพื่อผู้หญิง” เนื่องในวันสตรีสากล จำนวน 15,000 บาท มาส่งมอบให้กับ บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ซึ่ง คุณสมใจ อธิลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน สมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้