15 ก.พ. 62 โรงเรียนธนินทรวิทยาเยี่ยมชม ดูงาน และบริจาคสิ่งของ ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนธนินทรวิทยา จำนวน 51 คน ได้เข้าเยี่ยมชม ดูงาน และบริจาคสิ่งของ ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย คุณกรีฑา แก้วประดิษฐ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยาย และนำเยี่ยมชม


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้