14 ก.ย. 60 ศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า มอบเงินและสิ่งของบริจาคให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า โดย คุณเสาวณีย์ ลัทธะทานันท์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า มอบเงินและสิ่งของบริจาค ที่ได้จากการจัดแคมเปญพิเศษในเดือนสิงหาคมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก ของ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งคุณลรรศุภา นิ่มแสง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน เป็นตัวแทนในการรับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้