13 ก.ย. 60 เจ้าหน้าทีUNFPA นำนางสาวมารีญา พูนเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 เข้าทำกิจกรรมที่บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และนางสาวมารีญา พูนเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 พร้อมคณะกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ได้เข้าทำกิจกรรมกับแม่วัยรุ่นที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้