13 ม.ค. 60 ศูนย์การทหารอากาศโยธิน และกองดุริยางค์ทหารอากาศ จัดกิจกรรม ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา09.30-13.00น. คณะทหาร จาก ศูนย์การทหารอากาศโยธิน และกองดุริยางค์ทหารอากาศ ได้มาจัดกิจกรรม สร้างความบันเทิง พร้อมทั้งบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับ สมาชิกผู้หญิงและเด็กที่บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยมี พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานเปิดงาน คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของบริจาคต่างๆ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้