13 ม.ค. 60 คณะน้องพัชและเพื่อนที่แคนาดา คุณแม่นพลักษณ์ และแฟมิลี่ ซัมมิท เลี้ยงอาหารและบริจาคของที่บ้านพักฉุกเฉิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 คณะผู้บริจาคนำโดยคุณกัญญพัฒน์ คุณกุญรัศมี ภู่ยิ้ม คุณนพลักษณ์ กิตติทัศศุภสิน และน้องพัชกับเพื่อนที่แคนาดา และแฟมิลี่ ซัมมิท ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของที่บ้านพักฉุกเฉิน โดยมีคุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้