11 มิ.ย. 62 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริจาคสิ่งของ ณ สมาคมฯ

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คุณร่มเกล้า ษรานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและกำกับดูแล บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มามอบสิ่งของบริจาคให้กับผู้หญิงและเด็ก ในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ ให้การต้อนรับและรับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้