11 เม.ย. 60 Rescued Glass ได้มอบเงินบริจาคให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันที่ 11 เมษายน 2560 องค์กร Rescued Glass องค์กรไม่แสวงหากำไร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ มุ่งที่จะเก็บขวดแก้วที่ใช้แล้วจากบาร์รอบ ๆ สุขุมวิทซอย 11 ในกรุงเทพมหานครและนำมาแปรรูปเป็นของใช้ในครัวเรือนและของตกแต่ง และนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายบริจาคให้กับมูลนิธิและองค์กรเพื่อการกุศลต่างๆ ได้นำเงินที่ได้จากการเนินกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 10,000.- บาท มาบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมด้านผู้หญิงและเด็ก ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมี ผอ.สุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้