สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมมือกับ อินเตอร์เนชั่นแนล รีพับลิกัน อินสติติวท์ประจำประเทศไทย จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของสตรีในการเลือกตั้ง

วันที่ 11,12 และ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2560 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ภายใต้ความร่วมมือกับ อินเตอร์เนชั่นแนล รีพับลิกัน อินสติติวท์ ประจำประเทศไทย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของสตรีในการเลือกตั้ง โดยมีจุดประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมสถานภาพสตรีในสังคม 2.เพื่อเพิ่มศักยภาพสตรีในการลงสมัครรับเลือกตั้งในสมัยหน้า 3.เพื่อเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการทางการเมืองให้มากขึ้น และ 4.เพื่อถ่ายทอดตัวอย่างที่ดีเลิศจากนานาชาติในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของสตรีในการเลือกตั้ง ณ โรงแรมโรงแรม เอส 31 สุุขุมวิท (S31 Sukhumvit Hotel) โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และผู้แทนจากอินเตอร์เนชั่นแนล รีพับลิกัน อินสติติวท์ประจำประเทศไทย เป็นผู้กล่าวปิดโครงการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้