11 ม.ค. 62 ผู้มีอุปการคุณจาก AOT บริจาคของเล่นให้กับบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เนื่องในวาระโอกาส วันเด็กที่จะถึงในวันเสาร์ที่ 12 มกราคมนี้ ท่านผู้มีอุปการคุณจาก AOT (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด) ได้นำเงินและสิ่งของ โดยเฉพาะของเล่นตุ๊กตา มามอบให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ :ซึ่งสมาคมฯขอขอบพระคุณในน้ำใจของท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้