8 มี.ค. 64 สถานทูตสวีเดน เยี่ยมชมการดำเนินงานสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

  วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.-16.00 น. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้รับเกียรติในการต้อนรับคณะสถานทูตสวีเดน (EMBASSY OF SWEDENBANGKOK, THAILAND) ที่ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯและได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในประเทศไทยเนื่องในวันสตรีสากล ซึ่งคณะผู้บริหารสมาคมฯ นำโดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ คุณเจริญจิต งามทิพยพันธุ์ ดร.เมทินี พงษ์ เวช เลขาธิการสมาคมฯ คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ และ คุณเรืองรวี พิชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา(GDRI) ได้เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยายและนำเยี่ยมชมการดำเนินงาน


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้