5 มี.ค. 64 บริษัท เอบี ซายเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคและจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

  วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (AB Sciex (Thailand) Limited. ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และบริจาคเงินและสิ่งของให้กับบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานของสมาคมฯ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้