4 ส.ค. 64 บริษัท เอมี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์(ประเทศไทย) จำกัดบริจาคโอวัลติน สมาร์ท ชนิดกล่อง

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 บริษัท เอมี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์(ประเทศไทย) จำกัดได้กรุณาบริจาค โอวัลติน สมาร์ท ชนิดกล่อง จำนวน 432 กล่อง มูลค่า 3,888 บาท ให้กับ สมาชิกผู้หญิงและเด็กบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้