4 มี.ค. 64 “Watsons green Ribbons วัตสันโบว์เขียว เนื่องในวันสตรีสากล”

  วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 คุณนวลพรรณ ชัยนาม Customer Director บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด ร่วมกับผู้บริหารแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผมและผิว “โดฟ” (บริษัทยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้งจำกัด) และคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เปิดตัวแคมเปญ “Watsons green Ribbonsวัตสันโบว์เขียว เนื่องในวันสตรีสากล” ณ บริเวณร้านวัตสัน สาขาโลตัส พระราม4 โดยจัดจำหน่ายโบว์สีเขียวเพื่อหารายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายช่วยเหลือสตรีและสงเคราะห์เด็กที่ด้อยโอกาส ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (บ้านพักฉุกเฉิน) ด้วยการเชิญชวนให้ลูกค้าทุกคน ร่วมซื้อโบว์สีเขียว ในราคา 20 บาท รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์โดฟ (Dove) ได้ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบทุนให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ โดฟ ใด ๆ ก็ได้ โดฟ ร่วมสมทบทุนบริจาค 1 ชิ้น = 5 บาท ทุก ๆท่านสามารถร่วมทำบุญ หรือหาซื้อโบว์สีเขียวได้ที่ร้านวัตสันทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ 6 มีนาคม 64 จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2564

 *กิจกรรมจำหน่ายโบว์สีเขียวของ วัตสันนี้ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ปี ติดต่อกัน โดยปกติจะจัดเป็นกิจกรรมเดินรณรงค์ และจำหน่ายโบว์สีเขียว ณ ลานหน้า ร้านวัตสัน อาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม แต่เนื่องจากการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 จึงได้ยกเลิกกิจกรรมการเดินรณรงค์


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้