30 มี.ค. 64 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วันอังคารที่ 30 มีนาคมม 2564 เวลา 09.30-11.30 น. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมบำรุง-รวีวรรณ ชั้น 2 อาคารนารินทร์กรุณา สมาคมฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ตลอดปี 2563 และจัดเลือกตั้งคณะกรรมบริหารสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ชุดใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ประจำปี 2561 - 2563 ได้หมดวาระลง โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้บริหาร และคณะพนักงาน สมาชิกสมาคมส่งเสริมสถานภาพตรีสามัญประจำปี และสมาชิกสามัญตลอดชีพ รวมทั้งผู้สังเกตการณ์ โดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้