3 ก.ค. 64 แฟนคลับของน้องมิว-กลัป จัดกิกรรม “Give and Give”

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 แฟนคลับของน้องมิว-ศุภศิษฏ์ และน้องกลัป-คณาวุฒิ จัดกิกรรม “Give and Give” เพื่อบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตทั้งอุปโภคและบริโภค ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็ก บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้