27 ส.ค. 64 คุณอรอุมา มาลีนนท์ ผู้บริหารช่อง 3 จัดเลี้ยงอาหาร ณ บ้านพักฉุกเฉิน

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 คุณอรอุมา มาลีนนท์ ผู้บริหารช่อง 3 จัดส่งอาหาร ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีก ข้าวกล่อง ขนมโดนัท และเครื่องดื่ม เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ซึ่งผู้อำนวยการฝายสังคมสงเคราะห์ - คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ เป็นตัวแทนรับมอบ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้