27 ส.ค. 64 บริษัท ทรู จีเอส จำกัด บริจาคเสื้อผ้า

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 คณะพนักงานบริษัท ทรู จีเอส จำกัด ได้นำสิ่งของ เสื้อผ้า(ใหม่) มาบริจาคให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ซึ่งทีมงานบ้านพักฉุกเฉินเป็นผู้รับมอบ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้