26-27 ก.ค.64 โครงการ “บางจากปันอิ่ม” บริจาคข้าวกล่องเพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับบ้านพักฉุกเฉิน

โครงการ “บางจากปันอิ่ม” ได้กรุณาบริจาคข้าวกล่องให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กรวมทั้งstaff ของ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ในวันที่ 26 กค.64 จำนวน 70 กล่อง และ วันที่ 27 กค.64 จำนวน 80 กล่อง


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้