26 ม.ค. 64 ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ ดอนเมือง บริจาคสิ่งของ

 

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 คณะผู้บริจาคจาก ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ ดอนเมือง ที่ได้นำน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์และน้ำEMปลอดสารเคมีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาบริจาคให้กับบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้