25 ส.ค. 64 คณะผู้บริจาคจาก บริษัท โตชิบา เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัดบริจาคเงินและสิ่งของ

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม2564 คณะผู้บริจาคจาก บริษัท โตชิบา เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินจำนวน10,000บาท พร้อมสิ่งของให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ซึ่งผู้อำนวยการฝายสังคมสงเคราะห์ - คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ เป็นตัวแทนรับมอบ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้