24 มี.ค. 64 หน่วยบัญชาการอากาศโยธินจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 พลอากาศตรี เอกศักดิ์ เทภาสิต ผู้บังคับการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้นำกำลังพลจากศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน มาจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมทั้งบริจาคของใช้ที่จำเป็นให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ ให้การต้อนรับและรับมอบ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้