23 มิ.ย. 64 บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที อินทีเรียบริจาคเงินและสิ่งของ

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะพนักงานบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที อินทีเรีย ที่ได้นำสิ่งของเครื่องใช้เสื้อผ้า ทั้งอุปโภคและบริโภค พร้อมทั้งบริจาคเงิน ให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ซึ่งคุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผอ.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉินเป็นผู้รับมอบ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้