23 มิ.ย. 64 บริษัท ทรู จีเอส จำกัด บริจาคสิ่งของ

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะพนักงานบริษัท ทรู จีเอส จำกัด ที่ได้นำสิ่งของมาบริจาค ให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ซึ่งคุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผอ.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และทีมงานบ้านพักฉุกเฉินเป็นผู้รับมอบ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้