23 มี.ค. 64 สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) นำคณะเข้าศึกษาดูงาน

  วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. คณะทำงานสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้(กลุ่มลูกเหรียง) ได้นำ คณะกรมการศูนย์ประสานงานเพื่อเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการดำเนินงานของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งคุณกรวิณท์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์และนักศิลปะบำบัด เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยายและนำเยี่ยมชม


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้