21 ก.ค.64 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง บริจาคสิ่งของ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริจาคจากโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง นำโดย ซิสเตอร์ ชวาลา เวชยันต์ ได้นำข้าวกล่องจำนวน 50 กล่อง พร้อมเครื่องดื่ม มาบริจาคให้กับผู้หญิงและเด็กบ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ซึ่งคุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้