20 ส.ค. 64 นรินทร์ คลินิกกายภาพบำบัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 Narin P.T.& Chiropractic Clinic นรินทร์ คลินิกกายภาพบำบัด / ไคโรแพรคติกนรินทร์คลินิก กรุณานำอาหารมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กรวมทั้ง staff ของบ้านพักฯ พร้อมทั้งบริจาค ข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อจัดทำถุง “แบ่งสุข” มอบให้กับผู้นำชุมชน /ศูนย์บริการส่ธารณสุข 60 เพื่อส่งต่อให้กับลูกบ้านคนในชุมชนที่ต้องอยู่ในภาวะกักตัวดูอาการ กักตัวรอเตียง และกักตัวหลังรับการรักษาโรคโควิด-19และกลับจากรพ. มาพักฟื้นที่บ้าน ตามโครงการ” แบ่งสุขบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวิกฤตโควิด-19”


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้