20 มี.ค. 64 รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงานให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

  วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยความร่วมมือจาก สำนักงานจัดหารายได้ และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ นำโดย คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ได้ส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงาน ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งคุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ดร.ศศมณฑ์ สงวนสินกรรมการบริหารสมาคมฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้