20 ก.พ. 64 ปั๊ป-โปเตโต้ และครอบครัวบริจาคสิ่งของ

 

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 คุณพัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข หรือคุณปั๊บนักร้องนำวงโปเตโต้และครอบครัวที่ได้มาเยี่ยมชมและบริจาคสิ่งของให้กับบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้