19 ส.ค. 64สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองบริจาคเงินและสิ่งของ

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริจาคจาก สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้กรุณานำเงินและสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง รวมทั้งของใช้ที่จำเป็นต่างมาบริจาคให้กับผู้หญิงและเด็กที่บ้านพักฉุกเฉิน และบริจาคเพื่อสมทบทุน “ถุงแบ่งสุข” ในโครงการ “แบ่งสุขบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวิกฤตโควิด-19”


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้