19 ส.ค. 64 สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองบริจาคเงินและสิ่งของ

วันพฤหัสบดีที่ 19 ส.ค.64บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ "จินตนาJintana" ชุดชั้นในของคนไทย ได้นำ กระเป๋า เสื้อผ้า และของเด็กเล่น มาบริจาคให้กับ ผู้หญิงและเด็กบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้