19 ก.ค.64 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว บริจาคสิ่งของ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว ได้นำสิ่งของ ทั้งเสื้อผ้า และของใช้ที่จำเป็นต่าง ๆ ทั้งหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์มาบริจาคให้กับ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดย ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้