19 ก.ค.64 บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคสิ่งของ

บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ส่งของใช้ที่จำเป็น เช่น นมผง นมแพะ อาหารเสริมทารกและเด็กเล็ก น้ำยาซักผ้า ผงซักฟอก ยาสีฟัน ฯลฯ มาบริจาคให้กับ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ซึ่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คุณวิไลภรณ์ เพียงกระโทก(อ้อ) ได้เป้นตัวแทนของสมาคมฯ ในการรับมอบ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้