19 ก.ค.64 โครงการ "โรงทาน 7 วัน 7คืน" บริจาคอาหารกลางวัน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โครงการ "โรงทาน 7 วัน 7คืน" ได้นำอาหารกล่องมาบริจาคเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน ซึ่งคุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการบ้านพักฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้