19 มี.ค. 64 คุณวธุรางค์ บัวโรย บริจาคหลอดไฟโซล่าเซลล์

  วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 คุณวธุรางค์ บัวโรย ที่ได้นำหลอดไฟโซล่าเซลล์ มาบริจาคให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้