18 มิ.ย. 64 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)บริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ได้นำเสื้อผ้า พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นมา บริจาคให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย คุณณํฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้